Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3937
Title: Tăng cường kiểm soát tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Authors: Mai, Thị Minh Thiện
Advisor: Lê, Huy Trọng
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Kiểm soát tín dụng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3937
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.112.pdfToàn Văn659.34 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt172.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.