Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3936
Title: Giải pháp kiểm soát và tài trợ rủi ro cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Sơn Trà- thành phố Đà Nẵng
Authors: Lương, Khắc Trung
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Rủi ro cho vay
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3936
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.103.pdfToàn Văn644.59 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt210.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.