Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3934
Title: Mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp du lịch chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Thị Thanh Vân
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Mở rộng cho vay
Doanh nghiệp du lịch
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3934
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.90.pdfToàn Văn610.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt222.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.