Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3931
Title: Phát triển hoạt động huy động vốn từ dân cư tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Thị Minh Chi
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Huy động vốn
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3931
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.96.pdfToàn Văn977.83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt201.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.