Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3930
Title: Giải pháp mở rộng cho vay nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần VPbank Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Thị Kim Anh
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Mở rộng cho vay
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3930
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.95.pdfToàn Văn1.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt181.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.