Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3929
Title: Vận dụng mô hình tái định giá trong quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Authors: Hoàng, Minh Tiến
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Rủi ro tín dụng
Lãi suất
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3929
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.92.pdfToàn Văn571.74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt173.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.