Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3928
Title: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại NH TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Hồ, Thị Thúy Vân
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Hoạt động cho vay
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3928
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.92.pdfToàn Văn871.9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt188.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.