Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3927
Title: Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại NG TMCP quân đội chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Hồ, Thị Thắng
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Hoạt động cho vay
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3927
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.106.pdfToàn Văn766.91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt171.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.