Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3926
Title: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi Lăng - TP Đà Nẵng
Authors: Hà, Đức Hùng
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Rủi ro tín dụng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3926
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.92.pdfToàn Văn599.65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt161.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.