Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3925
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Đà Nẵng
Authors: Đoàn, Kim Khuyên
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Kiểm soát vốn
Thanh toán
Đầu tư xây dựng cơ bản
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3925
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.98.pdfToàn Văn611.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt157.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.