Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3921
Title: Hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Bùi, Xuân Trung
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Tín dụng xuất khẩu
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3921
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.99.pdfToàn Văn719.97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt207.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.