Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3918
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Thùy Dương
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Bảo hiểm nhân thọ
Chất lượng dịch vụ
BảoTNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3918
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.103.pdfToàn Văn785.81 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt225.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.