Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3913
Title: Giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Hồng Vân
Advisor: Đỗ, Ngọc Mỹ
Keywords: Quản trị kinh doanh
Động lực làm việc
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3913
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.117.pdfToàn Văn691.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt218.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.