Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3888
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại kho bạc nhà nước Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hạnh Thảo Nguyên
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản trị kinh doanh
Đánh giá thành tích nhân viên
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3888
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.119.pdfToàn Văn723.84 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt179.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.