Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3856
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố gắn kết (involvement) với sản phầm đến sự trung thành thương hiệu ứng dụng tại công ty Trường Hải Auto
Authors: Huỳnh, Linh Lan
Advisor: Đường, Thị Liên Hà
Keywords: Quản trị kinh doanh
Thương hiệu
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3856
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.125.pdfToàn Văn963.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt180.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.