Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3848
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại bưu điện thành phố Đà Nẵng
Authors: Đinh, Thị Lan Hương
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Quản trị kinh doanh
Chăm sóc khách hàng
Dịch vự bưu chính
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3848
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.123.pdfToàn Văn1.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt255.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.