Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3841
Title: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Đình Khánh Vân
Advisor: Lâm, Minh Châu
Keywords: Kinh tế phát triển
Hợp tác xã
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3841
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.109.pdfToàn Văn990.2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt206.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.