Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3825
Title: Nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận ở các công ty cổ phần trong năm đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Huỳnh, Thị Vân
Advisor: Ngô, Hà Tấn
Keywords: Kế toán
Lợi nhuận
Điều chỉnh lợi nhuận
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3825
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.109.pdfToàn Văn1.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt168.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.