Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3814
Title: Thể tài lịch sử trong tiểu thuyết trung đại Việt Nam qua Nam triều công nghiệp diễn chí Hoàng Lê nhất thống chí, và Hoàng Việt long hưng chí
Authors: Lã, Thị Năm
Advisor: Nguyễn, Phong Nam
Keywords: Văn học Việt Nam
Tiểu thuyết
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3814
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.132.pdfToàn Văn896.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt204.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.