Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3813
Title: Đặc điểm tiểu thuyết của Chu Lai qua: sông xa, ăn mày dĩ vãng, ba lần và một lần
Authors: Đặng, Thị Bạch Tuyết
Advisor: Nguyễn, Thành
Keywords: Văn học Việt Nam
Tiểu thuyết
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3813
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.89.pdfToàn Văn563.37 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt145.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.