Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3801
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết trong dung môi clorofom, methanol và êt dầu hỏa của thân rễ cây gừng gió Đà Nẵng
Authors: Mai, Xuân Viên
Advisor: Trịnh, Đình Chính
Keywords: Hóa hữu cơ
Dung môi clorofom
Methanol
Ete
Dầu hỏa
Cây gừng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3801
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.103.pdfToàn Văn17.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt170.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.