Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3750
Title: Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cung cấp nhiên liệu cho động cơ ô tô
Authors: Trần, Hưng Thư
Advisor: Lê, Thành Bắc
Keywords: Tự động hóa
Điều khiển tự động
Động cơ ô tô
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3750
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt330.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.