Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3747
Title: Điều khiển động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp mờ - thích nghi
Authors: Phan, Cường
Advisor: Nguyễn, Anh Duy
Keywords: Tự động hóa
Động cơ đồng bộ
Nam châm vĩnh cửu
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3747
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.91.pdfToàn Văn1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt208.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.