Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3742
Title: Ứng dụng mạng nơron ước lượng từ thông để điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ
Authors: Lê, Công Tuấn
Advisor: Võ, Như Tiến
Keywords: Tự động hóa
Mạng nơron
Điều khiển
Động cơ không đồng bộ
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3742
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.113.pdfToàn Văn3.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt586.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.