DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Tự động hóa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3739

Nhan đề: Nghiên cứu hệ thống điều khiển máy phát điện gió cảm ứng kích từ kép
Tác giả: Bùi, Văn Vĩ
Người hướng dẫn: Nguyễn, Đức Thành
Từ khoá: Tự động hóa
Hệ thống điều khiển
Máy phát điện
Kích từ kép
Năm xuất bản: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3739
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.90.pdfToàn Văn4,44 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt639,99 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback