Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3739
Title: Nghiên cứu hệ thống điều khiển máy phát điện gió cảm ứng kích từ kép
Authors: Bùi, Văn Vĩ
Advisor: Nguyễn, Đức Thành, TS.
Keywords: Tự động hóa
Hệ thống điều khiển
Máy phát điện
Kích từ kép
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Tự động hóa. Mã số: 60.52.60; 90 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về năng lượng gió; Chương 2. Cấu tạo và nguyên lý của hệ thống năng lượng gió; Chương 3. Mô hình thuật toán máy phát điện gió cảm ứng kích từ kép; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3739
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiVanVi.TT.pdfTóm tắt646.65 kBAdobe PDFView/Open
BuiVanVi.TV.pdfToàn Văn4.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.