Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3736
Title: Giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Nợ xấu
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3736
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.99.pdfToàn Văn685.89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt188.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.