Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3735
Title: Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Quang Vinh
Advisor: Trương, Sỹ Quý
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Cho vay kinh doanh
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3735
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.112.pdfToàn Văn699.51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt200.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.