Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3729
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Viettel trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Võ, Minh Phương
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ di động
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3729
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.102.pdfToàn Văn687.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt170.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.