Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3727
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty điện lực miền Trung
Authors: Trần, Thị Thanh Vân
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Quản trị kinh doanh
Phát triển nhân lực
Đào tạo nhân lực
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3727
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan106.pdfToàn Văn1.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt770.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.