Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3702
Title: Giải pháp huy động vốn cho việc phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Authors: Đặng, Thị Âu
Advisor: Võ, Duy Khương
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Huy động vốn
Phát triển kinh tế
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3702
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.105.pdfToàn Văn644.88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt207.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.