Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3695
Title: Đào tạo nghề cho người lao động tại các khu vực giải tỏa đền bù trên địa bàn huyện Núi Thành
Authors: Nguyễn, Vũ Hoàng
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Kinh tế phát triển
Đào tạo nghề
Người lao động
Giải tỏa đền bù
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3695
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt215.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.