Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3689
Title: Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020
Authors: Hồ, Thị Ánh Vân
Advisor: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Kinh tế phát triển
Đào tạo nhân lực
Ngành du lịch
Đà Nẵng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3689
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.141.pdfToàn Văn889.04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt192.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.