Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3685
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Bích Vân
Advisor: Nguyễn, Công Phương
Keywords: Kế toán
Thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chính sách kế toán
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3685
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.106.pdfToàn Văn610.89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt193.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.