Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3684
Title: Ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp đến việc điều chỉnh lợi nhuận: trường hợp các công ty cổ phần niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Kế toán
Thuế thu nhập
Lợi nhuận
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 94 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về điều chỉnh lợi nhuận khi có sự thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ở công ty cổ phần niêm yết; Chương 2.Giả thuyết và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Phân tích và trình bày kết quả;...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3684
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiPhuongThao.TT.pdfTóm tắt212.6 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiPhuongThao.TV.pdfToàn văn525.66 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.