Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3681
Title: Hoàn thiện công tác lập dự toán tại viễn thông Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Cúc
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kế toán
Lập dự toán
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3681
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.117.pdfToàn Văn752.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt192.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.