Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3670
Title: Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn thương tín
Authors: Trương, Văn Trí
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Môi giới chứng khoán
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3670
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.104.pdfToàn Văn2.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt411.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.