Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3643
Title: Giải quyết việc làm cho người lao động vùng bị thu hồi đất sản xuất trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Authors: Võ, Thanh Long
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Kinh tế phát triển
Việc làm
Người lao động
Thu hồi đất
Đất sản xuất
Đô thị hóa
Tam Kỳ
Quảng Nam
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3643
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.103.pdfToàn Văn667.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt221.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.