Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3635
Title: Giải pháp xóa đói giảm nghèo của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
Authors: Phan, Duy Huynh
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Xóa đói giảm nghèo
Huyện Kon Rẫy
Kon Tum
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3635
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.114.pdfToàn Văn828.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt213.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.