Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3632
Title: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Tùng Khánh
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Kinh tế phát triển
Quản lý thuế
Khu vực kinh tế
Kinh tế tư nhân
Gia Lai
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3632
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.110.pdfToàn Văn1.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.