Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3629
Title: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2020
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Đào
Advisor: Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Kinh tế phát triển
Đào tạo nghề
Quảng Ngãi
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3629
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.160.pdfToàn Văn1.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt200.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.