Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3628
Title: Sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hoa
Advisor: Nguyễn, Hiệp
Keywords: Kinh tế phát triển
Lao động
Doanh nghiệp nước ngoài
Khu công nghiệp
Quảng Nam
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3628
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.111.pdfToàn Văn784.74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt253.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.