Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3620
Title: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đạ Têh tỉnh Lâm Đồng
Authors: Lê, Văn Hoài
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Kinh tế phát triển
Phát triển nông nghiệp
Lâm Đồng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3620
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.124.pdfToàn Văn1.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt232.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.