Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3615
Title: Hoàn thiện công tác quản lý đất đai ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Hà, Đức Thăng
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Kinh tế phát triển
Quản lý đất đai
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3615
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.120.pdfToàn Văn1.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt205.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.