Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3609
Title: Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
Authors: Tôn, Nữ Thanh Thiện
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Kế toán
Kế toán trách nhiệm
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3609
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.109.pdfTóm tắt884.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt190.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.