Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3598
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính trong hoạt động đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Thị Hồng Thy
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kế toán
Thẩm định tài chính
Quỹ đầu tư
Đà Nẵng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3598
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.137.pdfToàn Văn1.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt245.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.