Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3596
Title: Kiểm soát thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các tổ chức chi trả thu nhập do cục thuế TP Đà Nẵng thực hiện
Authors: Bùi, Công Phương
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Kế toán
Thuế
Tiền lương
Tiền công
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3596
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.100.pdfToàn Văn615.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt200.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.