Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3582
Title: Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định phục vụ công tác đền bù giải tỏa đất đai tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Hồ, Phước Duy
Advisor: Phan, Huy Khánh
Keywords: Khoa học máy tính
Hệ trợ giúp
Đền bù giải tỏa
Đà Nẵng
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3582
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt219.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.