Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3578
Title: Nghiên cứu chiết tách hợp chất tanin từ vỏ cây thông caribe và ứng dụng làm chất chống ăn mòn kim loại
Authors: Dư, Thị Ánh Liên
Advisor: Lê, Tự Hải
Keywords: Hóa hữu cơ
Hợp chất tanin
Cây thông caribe
Ăn mòn kim loại
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3578
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt327.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.