Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3562
Title: Đẩy mạnh hoạt động bảo trợ xã hội ở tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Trịnh, Quang Nghĩa
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm, TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Bảo trợ xã hội
Quảng Ngãi
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 104 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số vấn đề lý luận về hoạt động bảo trợ xã hội; Chương 2.Thực trạng hoạt động bảo trợ xã hội tại tỉnh Quảng Ngãi; Chương 3.Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động bảo trợ xã hội tại tỉnh Quảng Ngãi.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3562
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrinhQuangNghia.TT.pdfTóm tắt172.26 kBAdobe PDFView/Open
TrinhQuangNghia.TV.pdfToàn văn650.06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.