Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3559
Title: Các giải pháp đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Thúy Linh
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Kinh tế phát triển
Đào tạo nghề
Tạo việc làm
Thanh niên
Đà Nẵng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3559
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.107.pdfToàn văn1.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt195.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.